INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 Dopełniając obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO, Dz. Urz. UE L  119 z 04.05.2016) informujemy, że:

1)   Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Piotrkowicach, Piotrkowice 41, 28-330 Wodzisław,

2)   Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3) Dane osobowe przetwarzane będą

·         w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59  z późn. zm.), na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ;

·         w celu promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku placówki - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r

4)     Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych

5)     Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym  z przepisami prawa

6)     Posiadacie Państwo prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody oraz prawo do przenoszenia danych

7)     Macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8)     Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkować niemożliwością uczestnictwa w realizacji usługi

9)  Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

 

Jednocześnie, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Piotrkowicach informuje, że w czasie organizowanych wydarzeń, uroczystości publicznie otwartych nie mają zastosowania przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO, Dz. Urz. UE L  119 z 04.05.2016) oraz art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2018r., poz. 1191,1293).

Wykonywanie, publikowanie i udostępnianie zdjęć wykonanych przez uczestników wydarzeń, uroczystości otwartych odbywa się na ich własną odpowiedzialność i świadomość konsekwencji wynikających z rozpowszechniania wizerunku innych osób bez ich zgody.