Zakończenie roku szkolnego 2017/2018

 

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2017/2018

Dnia 22 czerwca odbyła się uroczysta akademia z okazji zakończenia roku szkolnego.

Pani dyrektor Ewelina Zięba podziękowała nauczycielom i uczniom za całoroczną pracę, wręczyła świadectwa, dyplomy i nagrody najlepszym uczniom oraz listy gratulacyjne ich rodzicom. Dyplom  i nagrodę otrzymał również uczeń Tomasz Wójcik, który poczynił największe postępy w nauce. Uczennica klasy czwartej Nadia Am Ali otrzymała nagrodę wójta gminy Wodzisław za najlepsze w szkole wyniki w nauce i zachowaniu. Dyplomy otrzymali również uczniowie najaktywniej działający w organizacjach szkolnych oraz najlepsi czytelnicy.

zrd

Po części oficjalnej uczniowie przedstawili program artystyczny o tematyce wakacyjnej.

zr0

zr0 3

zr1

zrIV

zrsing

zrsolo

zrVI

Ostatnim punktem programu było spotkanie uczniów z wychowawcami w klasach i rozdanie świadectw.