biblioteka2 minBiblioteka szkolna

Nauczyciel bibliotekarz: mgr Izabela Filip

„Czytanie rozwija rozum młodzieży, odmładza charakter starca, uszlachetnia w chwilach pomyślności, daje pomoc i pocieszenie w przeciwnościach”

ZAPRASZAMY:

 

Poniedziałek Środa
11.55 - 12.50 11.00- 12.00

 

Konkurs na najpiękniejszą kartkę walentynkową

 

W organizowanym przez opiekuna biblioteki szkolnej konkursie na najpiekniejszą kartkę walentynkową zostali nagrodzeni:

Gabriela i Wiktoria z klasy I

Natalia z klasy III

Katarzyna, Karolina i Aleksandra z klasy VI

oraz Roksana z klasy VII.

Gratulujemy!

Nagrodzeni uczniowie:

All you need in love :)

Rozstrzygnięcie konkursu: "PLAKAT ZACHĘCAJĄCY DO CZYTANIA KSIĄŻEK"

13 grudnia 2017 roku nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu na plakat zachęcający do czytania książek. Wszyscy uczniowie naszej szkoły zgromadzili się na korytarzu szkolnym gdzie zostały przedstawione wyniki konkursu.
Do poniedziałku 11 grudnia spłynęło siedem prac zachęcających do korzystania z zasobów biblioteki szkolnej. Jury oceniające prace jednogłośnie stwierdziło, iż wszystkie prace zasługują na I miejsce. W konkursie wzięli udział:

JULIA OTRĘBA  KL. VII
GABRIEL AM ALI  KL. VII
AMIRA MA ALI  KL. VI
KAROLINA WOŻNIAK  KL. VI
TOMASZ WÓJCIK  KL. VI
MAGDALENA ODROBIŃSKA  KL. V
WIKTORIA SKALMIERSKA  KL. I

Gratulacje!!!

PLAN PRACY BIBLIOTEKI W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

Zadania

Formy realizacji

Termin

Uwagi

Gromadzenie, 
opracowanie, 
selekcja, 
konserwacja zbiorów bibliotecznych

-zakup książek i innych materiałów bibliotecznych;

- zakup nowości metodycznych i wyposażenia do biblioteki;

-pozyskiwanie darów;

-bieżące prowadzenie księgi inwentarzowej w formie papierowej

Cały rok

Po konsultacjach z dyrektorkami, nauczycielami i uczniami

Zbieranie od uczniów sugestii i uwag dotyczących zakupu nowości z literatury pięknej.

Udostępnianie zbiorów

-wypożyczanie książek do domu;

-udostępnianie księgozbioru w czytelni;

-wypożyczanie zbiorów na lekcje;

- wypożyczanie materiałów dla nauczycieli.

Cały rok 
wg potrzeb

Współpraca z nauczycielami 

 Diagnozowanie zainteresowań czytelniczych uczniów

-rozmowy indywidualne z czytelnikami;

-analiza statystyki wypożyczeń;

- nacisk na rolę asystenta bibliotekarza/łącznika bibliotecznego;

– zdrowa rywalizacja międzyklasowa w całorocznym konkursie czytelniczym „Czytelnik Roku”

-obserwacja zachowań czytelników podczas wizyt w bibliotece;

-wywiady z wychowawcami klas;

 

Cały rok wg potrzeb 

Współpraca z wychowawcami klas

Systematyczne spotkania z łącznikami

 

Rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się

-organizowanie konkursów czytelniczych, literackich, recytatorskich i innych:

„Moja rozczytana wyobraźnia”  konkurs plastyczny

"Zabaw się w ilustratora książki"

Ilustracja do ulubionej lektury

"By czytać się chciało - zrób zakładkę wspaniałą"

Projekt okładki ulubionej lektury szkolnej

Plakat zachęcający do czytania książek

Konkurs plastyczny pod hasłem "Bajkowe zwierzątko"

Konkurs plastyczny pod hasłem "Mój ulubiony bohater bajkowy"

Walentynkowy konkurs plastyczno-literacki na najciekawszą kartkę walentynkową.

- spotkania z książką w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”

- wystawy indywidualne prac plastycznych;

- wystawy „Kącik ciekawej książki”;

Cały rok wg potrzeb i możliwości

We współpracy z nauczycielami i instytucjami kulturalnymi

Włączanie się w działania realizowane przez nauczycieli na terenie szkoły

- konsultacje z nauczycielami odnośnie gromadzenia potrzebnej im literatury.

cały rok

konsultacje z nauczycielami

Współpraca z nauczycielami

- współpraca z wychowawcą odnośnie poziomu czytelnictwa klasy;  zasad korzystania z księgozbioru przez uczniów;

- pomoc w doborze literatury pomocnej w nauce.

Cały rok

Współpraca z nauczycielami, dyrekcją

 

 

KONKURS PLASTYCZNO-LITERACKI NA NAJCIEKAWSZĄ KARTKĘ WALENTYNKOWĄ.

Regulamin konkursu:

 • Należy przygotować w niezwykłym kształcie kartkę walentynkową z życzeniami w formie wiersza (min.4 wersy) ulubionej osobie
 • Strona graficzna i literacka powinna być autorstwa jednej osoby
 • Technika pracy dowolna
 • Oceniana będzie oryginalność pomysłu i wykonania
 • Najładniejsze kartki zostaną nagrodzone i umieszczone na gazetce
 • Prace należy składać do stycznia w bibliotece szkolnej

Cele konkursu:

Zwrócenie uwagi na różnorodność wyrażania uczuć w życiu

Kształtowanie wrażliwości na piękno uczuć i poetyckiego słowa

Prezentacja umiejętności plastycznych i literackich uczniów

KONKURS BIBLIOTECZNY "ZABAW SIĘ W ILUSTRATORA KSIĄŻKI"

REGULAMIN KONKURSU

 • Chętni czytelnicy tworzą własną książeczkę o dowolnej tematyce
 • Składając książeczkę należy zwrócić uwagę na numerację stron.
 • Tekst książeczki przeczytajcie uważnie, samodzielnie zilustrujcie (dowolną techniką) i złóżcie w bibliotece szkolnej do 5 maja b.r.

"By czytać się chciało - zrób zakładkę wspaniałą"

 • Konkurs skierowany do uczniów szkoły podstawowej.
 • Uruchom swoją wyobraźnię i fantazję - wykonaj zakładkę do książki.
 • Można stosować różnorodne techniki plastyczne, różne materiały i sposoby ich łączenia.
 • Najładniejsze zakładki zostaną nagrodzone i zaprezentowanewszystkim uczniom.

 

Zadania

Formy realizacji

Termin

Uwagi

Gromadzenie, 
opracowanie, 
selekcja, 
konserwacja zbiorów bibliotecznych

-zakup książek i innych materiałów bibliotecznych;

- zakup nowości metodycznych i wyposażenia do biblioteki;

-pozyskiwanie darów;

-bieżące prowadzenie księgi inwentarzowej w formie papierowej

Cały rok

Po konsultacjach z dyrektorkami, nauczycielami i uczniami

Zbieranie od uczniów sugestii i uwag dotyczących zakupu nowości z literatury pięknej.

Udostępnianie zbiorów

-wypożyczanie książek do domu;

-udostępnianie księgozbioru w czytelni;

-wypożyczanie zbiorów na lekcje;

- wypożyczanie materiałów dla nauczycieli.

Cały rok 
wg potrzeb

Współpraca z nauczycielami 

 Diagnozowanie zainteresowań czytelniczych uczniów

-rozmowy indywidualne z czytelnikami;

-analiza statystyki wypożyczeń;

- nacisk na rolę asystenta bibliotekarza/łącznika bibliotecznego;

– zdrowa rywalizacja międzyklasowa w całorocznym konkursie czytelniczym „Czytelnik Roku”

-obserwacja zachowań czytelników podczas wizyt w bibliotece;

-wywiady z wychowawcami klas;

 

Cały rok wg potrzeb 

Współpraca z wychowawcami klas

Systematyczne spotkania z łącznikami

 

Rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się

-organizowanie konkursów czytelniczych, literackich, recytatorskich i innych:

„Moja rozczytana wyobraźnia”  konkurs plastyczny

"Zabaw się w ilustratora książki"

Ilustracja do ulubionej lektury

"By czytać się chciało - zrób zakładkę wspaniałą"

Projekt okładki ulubionej lektury szkolnej

Plakat zachęcający do czytania książek

Konkurs plastyczny pod hasłem "Bajkowe zwierzątko"

Konkurs plastyczny pod hasłem "Mój ulubiony bohater bajkowy"

Walentynkowy konkurs plastyczno-literacki na najciekawszą kartkę walentynkową.

- spotkania z książką w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”

- wystawy indywidualne prac plastycznych;

- wystawy „Kącik ciekawej książki”;

Cały rok wg potrzeb i możliwości

We współpracy z nauczycielami i instytucjami kulturalnymi

Włączanie się w działania realizowane przez nauczycieli na terenie szkoły

- konsultacje z nauczycielami odnośnie gromadzenia potrzebnej im literatury.

cały rok

konsultacje z nauczycielami

Współpraca z nauczycielami

- współpraca z wychowawcą odnośnie poziomu czytelnictwa klasy;  zasad korzystania z księgozbioru przez uczniów;

- pomoc w doborze literatury pomocnej w nauce.

Cały rok

Współpraca z nauczycielami, dyrekcją

 

Więcej artykułów…

 1. REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ