PLAN PRACY BIBLIOTEKI W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

Zadania

Formy realizacji

Termin

Uwagi

Gromadzenie, 
opracowanie, 
selekcja, 
konserwacja zbiorów bibliotecznych

-zakup książek i innych materiałów bibliotecznych;

- zakup nowości metodycznych i wyposażenia do biblioteki;

-pozyskiwanie darów;

-bieżące prowadzenie księgi inwentarzowej w formie papierowej

Cały rok

Po konsultacjach z dyrektorkami, nauczycielami i uczniami

Zbieranie od uczniów sugestii i uwag dotyczących zakupu nowości z literatury pięknej.

Udostępnianie zbiorów

-wypożyczanie książek do domu;

-udostępnianie księgozbioru w czytelni;

-wypożyczanie zbiorów na lekcje;

- wypożyczanie materiałów dla nauczycieli.

Cały rok 
wg potrzeb

Współpraca z nauczycielami 

 Diagnozowanie zainteresowań czytelniczych uczniów

-rozmowy indywidualne z czytelnikami;

-analiza statystyki wypożyczeń;

- nacisk na rolę asystenta bibliotekarza/łącznika bibliotecznego;

– zdrowa rywalizacja międzyklasowa w całorocznym konkursie czytelniczym „Czytelnik Roku”

-obserwacja zachowań czytelników podczas wizyt w bibliotece;

-wywiady z wychowawcami klas;

 

Cały rok wg potrzeb 

Współpraca z wychowawcami klas

Systematyczne spotkania z łącznikami

 

Rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się

-organizowanie konkursów czytelniczych, literackich, recytatorskich i innych:

„Moja rozczytana wyobraźnia”  konkurs plastyczny

"Zabaw się w ilustratora książki"

Ilustracja do ulubionej lektury

"By czytać się chciało - zrób zakładkę wspaniałą"

Projekt okładki ulubionej lektury szkolnej

Plakat zachęcający do czytania książek

Konkurs plastyczny pod hasłem "Bajkowe zwierzątko"

Konkurs plastyczny pod hasłem "Mój ulubiony bohater bajkowy"

Walentynkowy konkurs plastyczno-literacki na najciekawszą kartkę walentynkową.

- spotkania z książką w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”

- wystawy indywidualne prac plastycznych;

- wystawy „Kącik ciekawej książki”;

Cały rok wg potrzeb i możliwości

We współpracy z nauczycielami i instytucjami kulturalnymi

Włączanie się w działania realizowane przez nauczycieli na terenie szkoły

- konsultacje z nauczycielami odnośnie gromadzenia potrzebnej im literatury.

cały rok

konsultacje z nauczycielami

Współpraca z nauczycielami

- współpraca z wychowawcą odnośnie poziomu czytelnictwa klasy;  zasad korzystania z księgozbioru przez uczniów;

- pomoc w doborze literatury pomocnej w nauce.

Cały rok

Współpraca z nauczycielami, dyrekcją

 

 

KONKURS PLASTYCZNO-LITERACKI NA NAJCIEKAWSZĄ KARTKĘ WALENTYNKOWĄ.

Regulamin konkursu:

 • Należy przygotować w niezwykłym kształcie kartkę walentynkową z życzeniami w formie wiersza (min.4 wersy) ulubionej osobie
 • Strona graficzna i literacka powinna być autorstwa jednej osoby
 • Technika pracy dowolna
 • Oceniana będzie oryginalność pomysłu i wykonania
 • Najładniejsze kartki zostaną nagrodzone i umieszczone na gazetce
 • Prace należy składać do stycznia w bibliotece szkolnej

Cele konkursu:

Zwrócenie uwagi na różnorodność wyrażania uczuć w życiu

Kształtowanie wrażliwości na piękno uczuć i poetyckiego słowa

Prezentacja umiejętności plastycznych i literackich uczniów

KONKURS BIBLIOTECZNY "ZABAW SIĘ W ILUSTRATORA KSIĄŻKI"

REGULAMIN KONKURSU

 • Chętni czytelnicy tworzą własną książeczkę o dowolnej tematyce
 • Składając książeczkę należy zwrócić uwagę na numerację stron.
 • Tekst książeczki przeczytajcie uważnie, samodzielnie zilustrujcie (dowolną techniką) i złóżcie w bibliotece szkolnej do 5 maja b.r.

"By czytać się chciało - zrób zakładkę wspaniałą"

 • Konkurs skierowany do uczniów szkoły podstawowej.
 • Uruchom swoją wyobraźnię i fantazję - wykonaj zakładkę do książki.
 • Można stosować różnorodne techniki plastyczne, różne materiały i sposoby ich łączenia.
 • Najładniejsze zakładki zostaną nagrodzone i zaprezentowanewszystkim uczniom.

 

Zadania

Formy realizacji

Termin

Uwagi

Gromadzenie, 
opracowanie, 
selekcja, 
konserwacja zbiorów bibliotecznych

-zakup książek i innych materiałów bibliotecznych;

- zakup nowości metodycznych i wyposażenia do biblioteki;

-pozyskiwanie darów;

-bieżące prowadzenie księgi inwentarzowej w formie papierowej

Cały rok

Po konsultacjach z dyrektorkami, nauczycielami i uczniami

Zbieranie od uczniów sugestii i uwag dotyczących zakupu nowości z literatury pięknej.

Udostępnianie zbiorów

-wypożyczanie książek do domu;

-udostępnianie księgozbioru w czytelni;

-wypożyczanie zbiorów na lekcje;

- wypożyczanie materiałów dla nauczycieli.

Cały rok 
wg potrzeb

Współpraca z nauczycielami 

 Diagnozowanie zainteresowań czytelniczych uczniów

-rozmowy indywidualne z czytelnikami;

-analiza statystyki wypożyczeń;

- nacisk na rolę asystenta bibliotekarza/łącznika bibliotecznego;

– zdrowa rywalizacja międzyklasowa w całorocznym konkursie czytelniczym „Czytelnik Roku”

-obserwacja zachowań czytelników podczas wizyt w bibliotece;

-wywiady z wychowawcami klas;

 

Cały rok wg potrzeb 

Współpraca z wychowawcami klas

Systematyczne spotkania z łącznikami

 

Rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się

-organizowanie konkursów czytelniczych, literackich, recytatorskich i innych:

„Moja rozczytana wyobraźnia”  konkurs plastyczny

"Zabaw się w ilustratora książki"

Ilustracja do ulubionej lektury

"By czytać się chciało - zrób zakładkę wspaniałą"

Projekt okładki ulubionej lektury szkolnej

Plakat zachęcający do czytania książek

Konkurs plastyczny pod hasłem "Bajkowe zwierzątko"

Konkurs plastyczny pod hasłem "Mój ulubiony bohater bajkowy"

Walentynkowy konkurs plastyczno-literacki na najciekawszą kartkę walentynkową.

- spotkania z książką w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”

- wystawy indywidualne prac plastycznych;

- wystawy „Kącik ciekawej książki”;

Cały rok wg potrzeb i możliwości

We współpracy z nauczycielami i instytucjami kulturalnymi

Włączanie się w działania realizowane przez nauczycieli na terenie szkoły

- konsultacje z nauczycielami odnośnie gromadzenia potrzebnej im literatury.

cały rok

konsultacje z nauczycielami

Współpraca z nauczycielami

- współpraca z wychowawcą odnośnie poziomu czytelnictwa klasy;  zasad korzystania z księgozbioru przez uczniów;

- pomoc w doborze literatury pomocnej w nauce.

Cały rok

Współpraca z nauczycielami, dyrekcją