Konkurs: "PLAKAT ZACHĘCAJĄCY DO CZYTANIA KSIĄŻEK"

Weź udział w konkursie bibliotecznym tworząc
PLAKAT ZACHĘCAJĄCY DO CZYTANIA KSIĄŻEK.

1. Czas trwania konkursu: 15XI 2017 – 11 XII 2017.

2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 13 XII 2017r.

3. Gotowe prace proszę składać do bibliotekarza – p. Izabeli Filip

REGULAMIN KONKURSU:

PLAKAT ZACHĘCAJĄCY DO CZYTANIA KSIĄŻEK
1.  Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów szkoły podstawowej
2. Technika pracy – dowolna.
3. Oceniane będą oryginalność pomysłu i wykonania.
4. Strona graficzna i literacka powinna być autorstwa jednej osoby.
5. Prace należy składać do 11 grudnia 2017r.

MINIMALNY ROZMIAR PRACY TO FORMAT A3