DZIAŁALNOŚĆ LOP W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Dnia 7. 09.2016 r. odbyło się zebranie członków Koła. Uczestniczyło w nim 23 uczniów.

W głosowaniu jawnym wybrano Zarząd Koła. Są to:

Przewodnicząca – Gabriela Wasik

Sekretarz – Aleksandra Pietras

Skarbnik – Bartosz Zapała

Oto oni:

 

Celem naszego koła LOP jest przede wszystkim kształtowanie postawy szacunku wobec przyrody, wrażliwości na jej problemy oraz odpowiedzialności za jej stan, ze szczególnym uwzględnieniem najbliższej okolicy.

 

Podsumowanie akcji zbiórki surowców wtórnych

Podsumowanie akcji zbiórki surowców wtórnych

W zbiórce brało udział 21 uczniów. Zebraliśmy 1,5 tony makulatury oraz 40 kg zużytych baterii. Wszyscy uczniowie otrzymali nagrody rzeczowe (książki i przybory szkolne).

W akcji szczególnie wyróżnili się:

I miejsce - Łukasz Zaręba

II miejsce – Bartłomiej Zuchowicz, Karolina Woźniak

III miejsce – Gabriela Wasik

Przewodnicząca Koła Klaudia Gaworek oraz wymienieni wyżej uczniowie oprócz cennych nagród książkowych na uroczystości zakończenia roku szkolnego otrzymali dyplomy za aktywną działalność na rzecz ochrony przyrody.

Dzień Ziemi

Dnia 25 kwietnia świętowaliśmy Dzień Ziemi. Z tej okazji został przygotowany 1-godzinny program edukacyjno-artystyczny pt. „Śmieci mniej – Ziemi lżej”, z którego uczniowie mogli dowiedzieć się, co najbardziej zagraża Ziemi i jak postępować z odpadami. Na program składały się wiersze, piosenki oraz humorystyczne przedstawienie „Nie ma mocnych” w wykonaniu uczniów klasy czwartej: Tomasza Wójcika, Artura Kapci, Karoliny Woźniak i Katarzyny Gawrońskiej.

Czytaj więcej: Dzień Ziemi

Zajęcia z edukacji przyrodniczej

Dnia 22 kwietnia pani Magda Skrzypek z Zarządu Nadnidziańskich Parków krajobrazowych przeprowadziła zajęcia dotyczące parków krajobrazowych województwa świętokrzyskiego, mieszkańców lasów i łąk oraz szkodliwości wypalania traw. Zajęcia odbywały się w dwóch grupach wiekowych. Prezentacji multimedialnej towarzyszyły pytania i zagadki, dzieci uczyły się rozpoznawać drzewa i zwierzęta, a nawet głosy zwierząt. Na zakończenie wszyscy otrzymali pięknie i pomysłowo wydane książeczki-kolorowanki przedstawiające rośliny i zwierzęta chronione.

 

Wystawa Parki Krajobrazowe Ponidzia

W naszej szkole od dnia 13 kwietnia na kilka tygodni zagościła wystawa prezentująca Nadnidziańskie Parki Krajobrazowe. Zawiera ona mapy, zdjęcia oraz opisy przyrody i zabytków kultury trzech parków: Nidziańskiego, Szanieckiego i Kozubowskiego. Symbolem tych parków jest dziewięćsił popłocholistny – roślina, która w Polsce występuje bardzo rzadko, a na Ponidziu można ją spotkać aż na pięciu stanowiskach.

Zakładanie remiz śródpolnych dla bażantów

Dnia 14 kwietnia uczniowie naszej szkoły: Klaudia Gaworek, Julia Otręba, Kacper Kowalski, Oskar Gładysz, Michał Morawiecki, Łukasz Sierpień, Jakub Zaczkowski uczestniczyli w tworzeniu remiz śródpolnych dla ptaków na polach miejscowości Olszówka w gminie Wodzisław. Uczniowie ze szkół w Piotrkowicach, w Brześciu i Sędziszowie posadzili kilkadziesiąt sadzonek czereśni ptasich, dereni, głogów i dębów. Pracami kierowali myśliwi z Koła Łowieckiego „Mozgawa” i leśnicy z Nadleśnictwa Pińczów. Po pracy wszyscy spotkali się przy wspólnym poczęstunku w plenerze.

Czytaj więcej: Zakładanie remiz śródpolnych dla bażantów