Projekt edukacyjny – program „Szkolny Klub Sportowy”

            Od marca 2018r. szkoła realizowała projekt edukacyjny – program „Szkolny Klub Sportowy”  w 2018r, realizowany przez Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Kielcach, a  ogłoszony przez Ministra Sportu i Turystyki w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży.

Projekt obejmował uczniów i uczennice klas IV – VII Szkoły Podstawowej w Piotrkowicach.

Celem programu szkolnego „SKS” było organizacja i prowadzenie systematycznych pozalekcyjnych zajęć sportowo – rekreacyjnych dla uczniów klas IV – VII przez nauczyciela WF-u z naszej szkoły w czasie wolnym:

- zajęcia 2 razy w tygodniu po 1 godz. dla grupy 15-osobowej – łącznie 70 godzin,

- zajęcia ogólnorozwojowe, w tym gry i zabawy, gry zespołowe.

W marcu, kwietniu i maju uczniowie uczestniczyli w ośmiu wyjazdach na basen do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sędziszowie. Były one dofinansowane przez Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Urząd Gminy w Wodzisławiu.

b1

b2

b3

b4

b5