• Rok gęgawy

    rok gegawy logo1

    Z początkiem roku szkolnego 2016/2017 rozpoczęła się nowa, już X edycja akcji „Łowca Polskiego” – pod hasłem „Rok gęgawy”. Niezmiennie, bardzo ważnym celem akcji jest zakładanie i pielęgnacja remiz śródpolnych oraz innych zadrzewień w środowisku polnym oraz na obrzeżach terenów leśnych.
    Nasza szkoła przystąpiła do tego ogólnopolskiego programu aktywnej edukacji ekologicznej razem z trzema innymi szkołami współpracującymi z Kołem Łowieckim „Mozgawa” w Wodzisławiu. Naszym opiekunem z ramienia Koła jest myśliwy, pan Mariusz Windys.
    Co prawda gęś gęgawa nie występuje na naszym terenie, ale widujemy ją, kiedy przelatuje na swoje miejsca lęgowe w zachodniej Polsce lub na północy. W roku gęgawy chcemy zwrócić uwagę na sytuację tego gatunku gęsi i generalnie ptactwa wodno-błotnego w naszym kraju.