rok gegawy logo1

Z początkiem roku szkolnego 2016/2017 rozpoczęła się nowa, już X edycja akcji „Łowca Polskiego” – pod hasłem „Rok gęgawy”. Niezmiennie, bardzo ważnym celem akcji jest zakładanie i pielęgnacja remiz śródpolnych oraz innych zadrzewień w środowisku polnym oraz na obrzeżach terenów leśnych.
Nasza szkoła przystąpiła do tego ogólnopolskiego programu aktywnej edukacji ekologicznej razem z trzema innymi szkołami współpracującymi z Kołem Łowieckim „Mozgawa” w Wodzisławiu. Naszym opiekunem z ramienia Koła jest myśliwy, pan Mariusz Windys.
Co prawda gęś gęgawa nie występuje na naszym terenie, ale widujemy ją, kiedy przelatuje na swoje miejsca lęgowe w zachodniej Polsce lub na północy. W roku gęgawy chcemy zwrócić uwagę na sytuację tego gatunku gęsi i generalnie ptactwa wodno-błotnego w naszym kraju.Wielki Finał w Warszawie!

2019 final r g minNasza szkoła znalazła się w gronie laureatów X edycji akcji „Ożywić pola. Rok gęgawy.”
Dnia 28.09.2018 r. uczestniczyliśmy razem z przedstawicielami Koła Łowieckiego „Mozgawa” oraz współpracujących z nim szkół w uroczystym podsumowaniu konkursu w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Nasza szkoła zdobyła 11 miejsce w kraju.

Czytaj więcej: Wielki Finał w Warszawie!

Konkurs przyrodniczo-językowy

2018 konk przyr jez minW ramach projektu „Ożywić pola. Rok gęgawy” odbył się w naszej szkole konkurs językowo-przyrodniczy pt. "Greylag Goose" dla uczniów klas IV-VII. Zadaniem uczestników było przetłumaczenie tekstu o życiu gęgawy z języka angielskiego na język polski oraz udzielenie odpowiedzi na pytania do tekstu.

Czytaj więcej: Konkurs przyrodniczo-językowy

Szkolny Konkurs Ornitologiczny

2017 laur konk minDnia 29.11.2017 r. uczniowie brali udział w konkursie, który polegał na rozpoznaniu 20 gatunków ptaków występujących w Polsce oraz głosów 10 ptaków.


Zwycięzcą został Gabriel Am Ali z kl. VII, a następne miejsca zajęli: 

  1. Magdalena Odrobińska z kl. V
  2. Karolina Woźniak z kl. VI
  3. Julia Otręba z kl. VII

Czytaj więcej: Szkolny Konkurs Ornitologiczny

Obserwacje na obszarze Natura 2000

2017 nawarzyce minDnia 19.09.2017r. uczniowie klasy V wybrali się na wycieczkę przyrodniczą do Nawarzyc, gdzie nad rzeką Mozgawą rozciąga się obszar Natura 2000, jest to dolina rzeki Mierzawy i jej dopływów. Tam wśród trzcin i przybrzeżnych zarośli wypatrywali ptaków wodno-błotnych, dla których teren ten jest wspaniałym miejscem żerowania i lęgów.

Czytaj więcej: Obserwacje na obszarze Natura 2000