Obserwacje na obszarze Natura 2000

2017 nawarzyce minDnia 19.09.2017r. uczniowie klasy V wybrali się na wycieczkę przyrodniczą do Nawarzyc, gdzie nad rzeką Mozgawą rozciąga się obszar Natura 2000, jest to dolina rzeki Mierzawy i jej dopływów. Tam wśród trzcin i przybrzeżnych zarośli wypatrywali ptaków wodno-błotnych, dla których teren ten jest wspaniałym miejscem żerowania i lęgów.

Latem można tu zaobserwować liczne bociany, kaczki i czaple. Uczniowie zabrali ze sobą mapę, lornetkę, aparat fotograficzny i atlas ptaków, pozwalający uniknąć ewentualnych pomyłek w rozpoznawaniu mniej znanych gatunków. Z rozpoznaniem kilku dzikich gęsi, które przelatywały na niewielkiej wysokości nie było żadnych problemów. To duże ptaki i wydają charakterystyczne „gęgające” dźwięki.

 

2017 nawarzyce 01

2017 nawarzyce 01

2017 nawarzyce 01

2017 nawarzyce 01